Księgi gości

Na niemal każdej stronie są jakieś księgi gości. Jest to w wielu miejscach bardzo logiczne, ponieważ sporo firm oczekuje, że ludzie, którzy już raz się wpisali, jako goście, jeszcze nieraz odwiedzą ową stronę. Jest w tym coś sensownego, jednak nie działa to w taki sposób, ponieważ księga gości działa na podobnej zasadzie jak w wielu miejscach papierowa.
Po prostu jest dekoracyjnym elementem strony, do której niektórzy mogą się wpisać. Działa to też trochę na zasadzie komentarzy, ponieważ często zamiast komentarzy jest księga gości, ale funkcję mają tą samą.